Algemeen

 

Welkom bij de website van de Stichting Juckema Siderius Fonds.

 

De Stichting Juckema Siderius Fonds is in 1968 bij testament in het leven geroepen door Ane Jukema, voorheen notaris te Workum, in 1971 overleden te Leeuwarden.

Sindsdien is de Stichting actief werkzaam in de provincie Frysl‚n.

De stichting is gevestigd te Leeuwarden.

 

Doelstelling

 

Met de oprichting van deze stichting wilde notaris Jukema bewerkstelligen dat zijn† vermogen en dat van zijn vrouw Elske Siderius na zijn overlijden zou worden beheerd om de opbrengst daarvan ten goede te laten komen aan algemeen maatschappelijke belangen binnen de provincie Frysl‚n.

 

Het stichtingsbestuur geeft daaraan sinds 1971 concrete uitvoering door het op aanvraag toekennen van subsidies binnen de financiŽle mogelijkheden die hem ten† dienste staan en binnen de beperkingen en voorwaarden die in de statuten worden vermeld.

Zo komen in principe uitsluitend algemeen maatschappelijke belangen binnen de provincie Frysl‚n voor subsidiŽring in aanmerking.

 

De Stichting is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd.

††† Stichting Juckema Sideriusfonds